Villkor

Produktion

Dalwebb jobbar med design och teknik kring hemsidor. Vi kan komma med förslag på illustrationer, färger etc men kund svarar själv ytterst för att producera och tillhandahålla allt innehåll själv såsom text, bilder, produktbeskrivningar, presentation med mera.

Intrång och förlust

Vi gör vårt yttersta för att bidra till att alla hemsidor skyddas och hålls fria från skadligt innehåll. Dalwebb kan dock inte lämna något garanti mot intrång eller dataförlust och reserverar sig för eventuella skador som uppkommer i samband med detta.

Betalning

Alla priser är angivna exklusive moms. Betalningsvillkoret är 20 dagar. Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift. Om fakturan fortfarande är obetald efter betalningspåminnelse tas kundens webblösning ner och ärendet överlämnas till inkasso.

Design och skissarbeten

Under arbetsprocessen levereras skisser och utkast som är copyrightskyddade och ägs av Dalwebb. Dessa skisser får inte användas, spridas eller återskapas.

Färdigt och slutbetalt original ägs av kunden helt och får användas fritt enligt kundens egna önskemål.

Vi förbehåller oss rätten att tillämpa förskottsbetalning vid beställning som täcker initialkostnader för idé- och skissarbete.

Innehållsansvar

Dalwebb ansvarar ej för innehåll i kunds hemsida efter överlämnandet. Dalwebb kan med andra ord inte hållas skadeståndsskyldig för indirekta eller direkta skador som orsakats av hemsidans innehåll. Innehållet på hemsidor som ligger under Dalwebb får ej bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra för annan att begå brott eller på annat sätt verka opassande eller stötande. Vid eventuella fel på Dalwebbs tjänster eller drift utgår ingen ersättning till kund. Felen ska dock åtgärdas snarast möjligt.

Kund svarar själv för att följa GDPR och upprätta relevant upplysning och dokumentation för sajtens besökare.

Referenser

Dalwebb förbehåller sig rätten att exponera arbeten i referens- och portfoliosyfte.

 

 

 

Sidan uppdaterad 2020-10-05

På Dalwebb använder vi oss utav cookies för att förenkla din upplevelse av sajten. För att läsa mer hänvisar vi dig till våran integritetspolicy.